De jaarlijkse verdiepingsopleiding Bestrijding Mensenhandel start op 15 januari 2024.

Deze verdiepende, praktijkgerichte en intensieve vervolgopleiding over mensenhandel is een waardevolle aanvulling voor professionals van o.a. de Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW, regionale en internationale hulporganisaties, gemeenten en advocatuur. Deelname is alleen mogelijk voor alumni van de post-hbo Bestrijding Mensenhandel of de hbo-minor Aanpak Mensenhandel.

Inschrijven (beveiligd met wachtwoord)