Netwerk- en casuïstiekdag 2020. De casussen die werden ingebracht hadden betrekking op o.a. webcrawlers als opsporingsmethode, zorgcoördinatie, woontoezicht en arbeidsmigratie, ketenregie, signaleren en melden als burger. Warner ten Kate was gastspreker en Henk Werson gaf advies bij de casuïstiekbesprekingen.