Bij voldoende deelname starten we in januari 2021 met de Verdiepingsopleiding Bestrijding Mensenhandel