“De aanpak van mensenhandel vraagt om multidisciplinaire samenwerking. Ik vind het noodzakelijk dat professionals die in dit veld werkzaam zijn opleidingen volgen. Op die manier zorgen we ervoor dat er een stevig fundament ligt onder hun werk.”

Herman Bolhaar
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2018-2022)