“Mensenhandel in Nederland is een onderschat en complex probleem. Het gebeurt dichtbij en wordt vaak niet gesignaleerd. Professionals dienen te weten hoe je mensenhandel kunt signaleren en hoe je ermee om moet gaan. Een goed initiatief, met deskundige en betrokken docenten.”

Ina Hut
directeur CoMensha, landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel