engelse-vlag

Huiselijk geweld

 • Huiselijk geweld

  Meldcode vervolg fase oranje

  De dvd met lesmateriaal over de Meldcode Huiselijk Geweld is goed ontvangen en we zijn al bezig met de volgende fase. Samen met Andries Scherpenzeel (Social Studies, CHE Ede) bereiden we nieuw lesmateriaal en opnames voor. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is vanaf juli 2013 van kracht. Professionals in de zorg, bij justitie, en in het onderwijs zijn verplicht om deze meldcode en het bijbehorende vijfstappenplan te hanteren. De meldcode onderscheidt 3 fasen; de eerste keer dat er vermoedens zijn van geweld (code geel), meerdere geweldsincidenten waarbij kinderen aanwezig zijn (code oranje) en een acute dreiging voor kinderen en kwetsbare slachtoffers (code rood).

   

 • Huiselijk geweld

  ‘Meldcode in beeld’ valt goed

  Onze cursus Meldcode Huiselijk Geweld heeft een goede beoordeling gekregen door Movisie. Samen met de Christelijke Hogeschool Ede hebben we trainingsmateriaal ontwikkeld voor professionals en scholen om de meldcode beter in beeld te krijgen. De cursus is een combinatie van dvd’s met bijbehorend studiemateriaal. Een fragment uit de recensie:

  Ondanks een aantal werkvormen die misschien al bekend zijn, zullen ook ervaren trainers in de meldcode verrast worden door het materiaal. ‘Meldcode in beeld’ is zeer bruikbaar om het werken met de meldcode te verspreiden. De combinatie van beeldmateriaal en werkvormen werkt goed. De beelden blijven bij en de stappen van de meldcode worden duidelijk in kaart gebracht. De handleiding biedt inspiratie voor trainers en heeft aandacht voor kennisoverdracht, oefenen van vaardigheden en reflectie. Het is een aanrader voor iedereen die een voorlichting en/of training geeft met als thema de meldcode.