Onze missie

Ons doel is aandacht genereren voor maatschappelijk relevante onderwerpen, met een nadruk op mensenhandel. We streven naar een zo groot mogelijke maatschappelijke impact in de strijd tegen sociaal onrecht.

Hoe vaak komt dit voor?

Ik zie er helemaal niks van om me heen...
Mensenhandel speelt zich in het verborgene af, en is daarom moeilijk te meten. In Nederland wordt het aantal slachtoffers geschat op 6250 per jaar en dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Wereldwijd gaat het naar schatting om 40 miljoen slachtoffers.

Waarom
mensenhandel?

Er zijn nog zoveel andere vormen van onrecht en criminaliteit waar je je druk om kunt maken...
Weinig criminele activiteiten tasten op zo'n grove wijze de menselijke waardigheid en lichamelijke integriteit aan.

Mensen worden gereduceerd tot handelswaar bij seksuele uitbuiting, orgaanhandel, arbeidsuitbuiting,​ gedwongen bedelen en criminaliteit onder dwang.

Bovendien behoren slachtoffers van moderne slavernij meestal tot de kwetsbaarste groepen in de samenleving.

Achtergrond

We zijn een team van experts op het gebied van mensenhandel met uiteenlopende achtergronden: maatschappelijk werk, politie, publieke omroep, reclassering, communicatie en journalistiek.


Onze middelen

Wij willen mensenhandel bestrijden door middel van onderwijs, trainingen en educatieve films. Op internationaal niveau werken we mee aan Europese projecten en geven we advies aan ngo's en overheden.

Kan ik er
wat aan doen?

Dit is toch een taak voor de politie, de overheid, social workers en andere deskundigen...
Ook jij kunt een rol spelen door de signalen van mensenhandel te leren herkennen en verdachte situaties te melden.

Wees je ook bewust van de herkomst van de producten die je koopt, denk bijvoorbeeld aan Fair Trade producten.

Toch niet
in Nederland?

Er zal best wel slavernij zijn in de wereld, maar hier in Nederland gebeurt dat toch niet...?

Netwerk

We werken samen met onderwijsinstellingen, wetenschappers, opsporingsinstanties, ngo's en internationale organisaties op het gebied van de bestrijding van mensenhandel.

Onze missie

Ons doel is aandacht genereren voor maatschappelijk relevante onderwerpen, met een nadruk op mensenhandel. We streven naar een zo groot mogelijke maatschappelijke impact in de strijd tegen sociaal onrecht.

Waarom
mensenhandel?

Er zijn nog zoveel andere vormen van onrecht en criminaliteit waar je je druk om kunt maken...
Weinig criminele activiteiten tasten op zo'n grove wijze de menselijke waardigheid en lichamelijke integriteit aan.

Mensen worden gereduceerd tot handelswaar bij seksuele uitbuiting, orgaanhandel, arbeidsuitbuiting,​ gedwongen bedelen en criminaliteit onder dwang.

Bovendien behoren slachtoffers van moderne slavernij meestal tot de kwetsbaarste groepen in de samenleving.

Achtergrond

We zijn een team van experts op het gebied van mensenhandel met uiteenlopende achtergronden: maatschappelijk werk, politie, publieke omroep, reclassering, communicatie en journalistiek.


Toch niet
in Nederland?

Er zal best wel slavernij zijn in de wereld, maar hier in Nederland gebeurt dat toch niet...?

Onze middelen

Wij willen mensenhandel bestrijden door middel van onderwijs, trainingen en educatieve films. Op internationaal niveau werken we mee aan Europese projecten en geven we advies aan ngo's en overheden.

Hoe vaak komt dit voor?

Ik zie er helemaal niks van om me heen...
Mensenhandel speelt zich in het verborgene af, en is daarom moeilijk te meten. In Nederland wordt het aantal slachtoffers geschat op 6250 per jaar en dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Wereldwijd gaat het naar schatting om 46 miljoen slachtoffers.

Netwerk

We werken samen met onderwijsinstellingen, wetenschappers, opsporingsinstanties, ngo's en internationale organisaties op het gebied van de bestrijding van mensenhandel.

Kan ik er
wat aan doen?

Dit is toch een taak voor de politie, de overheid, social workers en andere deskundigen...
Ook jij kunt een rol spelen door de signalen van mensenhandel te leren herkennen en verdachte situaties te melden.

Wees je ook bewust van de herkomst van de producten die je koopt, denk bijvoorbeeld aan Fair Trade producten.

Onze visie

Wij willen positieve en duurzame veranderingen in de maatschappij tot stand brengen op het gebied van sociale gerechtigheid. Dit doen we door consultancy, trainingen en het ontwikkelen van onderwijs met praktisch nut voor het werkveld.

Inmiddels hebben meer dan 300 hbo-studenten en 100 professionals bij ons een opleiding gevolgd, wat leidde tot een groot aantal bijzondere initiatieven (‘ripple effect’): het streven naar een slaafvrije productieketen bij de Wageningen Universiteit, verbeterde samenwerking tussen hulpverleners en opsporing in de regio’s Arnhem, Utrecht en Friesland, extra aandacht op diverse mbo-scholen voor loverboyproblematiek etc.

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, vanuit verschillende perspectieven, naar moderne slavernij, maar wat vaak ontbreekt is een geïntegreerd multidisciplinair kader, een doorvertaling naar de praktijk en een duurzame implementatie van aanbevelingen.

Wij ontwikkelden het Twelve Challenges Framework, een model waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe complex de wereld van mensenhandel is, welke uitdagingen er zijn vanuit een multi-stakeholders perspectief, en wat het belang is van een integrale aanpak.

Het Twelve Challenges Framework (TCF) presenteerden we voor het eerst in 2016 op de jaarlijkse conferentie van het Schuman Centre for European Studies. In het model gebruiken we de inzichten van onder anderen de wetenschappers Austin Choi-Fitzpatrick en Louise Shelley.

Het TCF is tevens een uitwerking van het barrièremodel, waarvan Alexis Aronowitz een van de grondleggers is. Zij benadert mensenhandel als een crimineel businessmodel dat bestreden kan worden als verschillende disciplines door samenwerking een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen creëren.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Onze werkzaamheden

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Wij adviseren organisaties en verzorgen onderwijs en trainingen over mensenhandel en social justice. Daarnaast hechten wij zeer aan samenwerking met anderen. Het bestrijden en voorkomen van mensenhandel kan niet door slechts één organisatie gedaan worden. Wij geloven in een gezamenlijke mulitdisciplinaire aanpak waarbij elke netwerkpartner een belangrijke rol heeft. Daarom werken wij samen met overheidsorganisaties en relevante ngo’s, zowel op lokaal als internationaal niveau. 

Enkele voorbeelden van netwerkpartners in Nederland zijn: CoMensha, het Leger des Heils, inspectie SZW, Hogeschool Ede, Wageningen Universiteit, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, IJM, Nationale Politie.

Mensenhandel en met name mensensmokkel gaat over landsgrenzen heen, en kan alleen bestreden worden in internationale samenwerkingsverbanden. Wij hebben veel contacten in het Europese werkveld en werken regelmatig mee aan projecten die gefinancierd worden vanuit Europese fondsen. Het gaat hierbij dan om ‘awareness raising’ en trainingen, het geven van seminars en het ontwikkelen van internationaal audiovisueel onderwijsmateriaal.

Organisaties waarvoor wij lezingen en/of trainingen verzorgen zijn bijvoorbeeld: International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), European Freedom Netwerk (EFN), The Salvation Army International (SA).

Alle activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan onderwijs, zijn ondergebracht in onze Stichting Voor Integrale Aanpak Mensenhandel (SVIAM). Klik hier voor meer informatie.

Post-hbo Bestrijding Mensenhandel

In onze post-hbo leren professionals in een multidisciplinaire setting over de breedte en de complexiteit van mensenhandel: gedwongen prostitutie, arbeidsuitbuiting, orgaanhandel en andere vormen van moderne slavernij. Ook de relatie met kwetsbare groepen, politiek, religie en cultuur komt aan de orde. De opgedane kennis kan worden toegepast in het eigen werkveld. Ervaren mensenhandelspecialisten verbreden en verdiepen door deze cursus hun eigen kennis, en kunnen hun professionele netwerk uitbreiden.

De colleges worden op interactieve wijze gegeven, met veel actuele voorbeelden en het gebruik van videofragmenten. Voor deze opleiding is een aparte digitale leeromgeving ontwikkeld met oefenmodules, huiswerkopgaven en extra studiemateriaal.

De post-hbo blijkt van grote waarde voor zowel professionele mensenhandelspecialisten als vrijwilligers bij een ngo. Deelnemers komen uit de hulpverlening, de politie, jeugdbescherming, arbeidsinspectie, IND en het COA. Maar er zitten ook HRM’ers, verpleegkundigen, juristen en onderwijsmedewerkers tussen.

Het gaat niet alleen om het behalen van een certificaat: tijdens de opleiding ontstaat er op organische wijze een professioneel netwerk, en er worden regelmatig besloten alumnibijeenkomsten georganiseerd om met elkaar casussen en ervaringen uit te wisselen.

De opleiding vindt elk voor- en najaar plaats, de eerstvolgende start op 30 september 2020 en bestaat uit 9 tweewekelijkse bijeenkomsten.
Voor lesrooster en inschrijven klik hier.
Voor meer informatie, mail Tamme de Leur.

Publiciteit rondom de phbo:
– bericht van de NOS
– ervaring van oud-student Frank Nissen: ‘Een dag na mijn college was het raak’
interview met hoofddocent Tamme de Leur

De opleiding is geaccrediteerd door NV&N, Registerplein en SKJ.30

Corinne Dettmeijer  – Nationaal Rapporteur Mensenhandel 2006 tot 2018
Martin Witteveen – advocaat-generaal, Amsterdam
Ina Hut – directeur CoMensha
Henk Werson – mensenhandelrechercheur en liaison officer Thailand
Gert-Jan Segers – fractievoorzitter CU
Jeroen Hoogteijling – directiesecretaris Leger des Heils
Warner ten Kate – officier van justitie, landelijk coördinator mensenhandel

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

EU-project Safe Havens

Image is not available
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

Wij zijn als samenwerkingspartner betrokken bij het EU-project Safe Havens van het Europese Leger des Heils. Een van de doelen van het project is om een netwerk van mensenhandelspecialisten in Oost-Europa op te zetten. Daarnaast leren Leger des Heils-hulpverleners samen te werken met partners uit andere disciplines.

De focus van het project ligt voornamelijk op de terugkeer en opvang van slachtoffers van mensenhandel in de eigen regio. Er is binnen het project speciale aandacht voor minderjarigen uit de Romagemeenschap.

Een belangrijk onderdeel van Safe Havens is een documentaire die gebruikt wordt als studiemateriaal. Hiervoor hebben we opnames gemaakt in Moldavië, Zweden, Nederland, Polen, Roemenië en Oekraïne. We laten zien hoe organisaties samenwerken om mensenhandel te bestrijden en te voorkomen.

Good practices, interviews met mensenhandelslachtoffers en mensenhandelaren, culturele aspecten en de verschillende vormen van moderne slavernij komen aan bod.

Als onderdeel van het project ontvingen we in maart 2018 deelnemers uit Moldavië, Georgië, Rusland, Oekraïne, Roemenië, Hongarije, Letland en Griekenland. We namen ze onder meer mee naar de Wallen, de tippelzone in Groningen, ReShare in Utrecht en de jeugdbescherming en reclassering van het Leger des Heils in Utrecht.
In Ede volgden ze lessen over arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, mensenrechten en multidisciplinaire samenwerking.

Het was een bijzondere ervaring voor deze studenten om elkaar in Nederland te ontmoeten en handreikingen te krijgen om in hun eigen land aan de slag te kunnen als aandachtsfunctionaris Mensenhandel.

Minor Aanpak Mensenhandel

We vonden het jammer dat geen enkele reguliere opleiding in Nederland aandacht heeft voor onderwijs over mensenhandel, terwijl deze vorm van criminaliteit bijna elke beroepsgroep raakt. Daarom ontwikkelden wij in 2014 een minor (keuzevak voor derde- en vierderjaarsstudenten) voor de Hogeschool Ede. 

De minor was in korte tijd de hoogst ingeschreven en hoogst gewaardeerde minor op de hogeschool. Inmiddels hebben meer dan 300 hbo-studenten gekozen voor de minor Aanpak Mensenhandel. Studenten zijn afkomstig uit de studierichtingen verpleegkunde, social work, veiligheidskunde, creatieve therapie, theologie, bedrijfskunde, communicatie en journalistiek.

De minor kent vanaf najaar 2018 een studiebelasting van 15 EC (voorheen 7,5 EC) en heeft een zeer praktisch karakter. Er wordt aandacht besteed aan alle vormen van mensenhandel (seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, orgaanhandel, gedwongen bedelen en criminaliteit). Bij alles staat de vraag centraal: wat betekent dit voor mij persoonlijk en voor mijn werkveld? Als eindopdracht maken studenten een product dat praktisch toepasbaar en zinvol moet zijn. De vorm (film, spel, reportage, onderzoek etc.) mogen ze zelf bepalen.

De hoorcolleges hebben een interactief karakter met veel ruimte voor vragen. Werkbezoeken en gastcolleges zijn een vast onderdeel van de minor. Het gastcollege van senior mensenhandelrechercheur Alex Ransdorp en het verhaal van een voormalig loverboyslachtoffer maken vaak een enorme indruk.

Na afloop van de minor horen we vaak studenten zeggen: ‘Ik kan nooit meer met dezelfde blik naar de wereld kijken’.

Via het onderwerp mensenhandel worden ze zich bewust van andere thema’s als: seksuele moraal, lichamelijke integriteit, psychologie, arbeidsethiek, politiek, recht, cultuur, religie, vooroordelen, orgaandonatie, gender issues, multidisciplinaire samenwerking, vluchtelingenproblematiek, omgang met minderheden en andersgelovigen, dilemma’s bij media, opsporing en hulpverlening. Op al deze gebieden wordt de student uitgedaagd om zichzelf te onderzoeken en een gefundeerde mening te vormen.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Televisie en video

Image is not available
Play
Image is not available
Play
Image is not available
Play
Image is not available
Play
Image is not available
Play
Image is not available
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

In het jaar 2000 raakten Tamme en Oscar (beiden toen nog werkzaam voor de NPO) betrokken bij een documentaire over slavernij in Sudan. Sinds die tijd zijn ze gegrepen door het onderwerp mensenhandel en hebben ze steeds meer research naar moderne slavernij gedaan.

Uiteindelijk maakten ze niet alleen meerdere televisieprogramma’s over dit onderwerp, maar ontwikkelden ook opleidingen, trainingen en een duurzaam netwerk van professionals.

In 2014 ontwikkelden wij lesmateriaal en video’s over de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De cursus kreeg een goede beoordeling van Movisie

“‘De combinatie van beeldmateriaal en werkvormen werkt goed. De beelden blijven bij en de stappen van de meldcode worden duidelijk in kaart gebracht. De handleiding biedt inspiratie voor trainers en heeft aandacht voor kennisoverdracht, oefenen van vaardigheden en reflectie. Het is een aanrader voor iedereen die een voorlichting en/of training geeft met als thema de meldcode.”

In het kader van het Europese uitwisselingsprogramma ‘Frontline’ gingen Zweedse en Nederlandse politiemensen en social workers bij elkaar op bezoek (2013/2014). Wij filmden de uitwisseling in zowel Nederland als Zweden. Doel van het project is om van elkaar te leren wat de ‘best practices’ zijn met betrekking tot de bestrijding van mensenhandel.

Ook al zijn het Nederlandse (legalisering) en het Zweedse (verbod op prostitutie) model erg verschillend, toch blijkt dat professionals aan beide zijden veel van elkaar kunnen leren.

Contact

Tamme de Leur

directeur
expert mensenhandel
internationaal spreker
Achtergrond

Maatschappelijk werk en reclassering

Zes jaar gewoond en gewerkt in Stockholm: projectleider hulpverlening voor verslaafden, jongeren en prostituees

Regisseur, innovator en eindredacteur televisie bij de publieke omroep

Lysette Klop

docent
expert mensenhandel
senior projectleider
Achtergrond

Oud-politiemedewerker in de regio Midden- en West-Brabant.

Zeven jaar gewoond en gewerkt in Letland als projectleider voor de opvang van prostituees.

Lid van RescueNet International first response hulpverlening bij rampen, taakveld veiligheid en communicatie.

Esther Vlot

docent
expert mensenhandel
projectleider
Achtergrond

Maatschappelijk werker

Projectmedewerker Home of Change

Noodhulpverlener vluchtelingenkampen Griekenland

Oscar Pathuis

curriculum-ontwikkeling
e-learning
videospecialist
Achtergrond

Journalistiek en public relations

Samensteller en video-editor internationale documentaires en televisieseries

Uitgeverij, ict en marketing

postadres

MetaStory Instituut
Wessel Ilckenstraat 13
3813 ZB Amersfoort

KvK 56735650
RSIN 852287203
IBAN NL43TRIO0776497359 Triodos

Wij werken vanuit diverse locaties door het hele land, vooral in de regio Amersfoort, Ede en Rotterdam.