kennis - inzicht - netwerk - samenwerken

Multidisciplinaire opleidingen over mensenhandel

MetaStory Instituut is gespecialiseerd in onderwijs over maatschappelijk relevante thema's, met de focus op mensenhandel. We streven naar een zo groot mogelijke impact in de strijd tegen onrecht door het delen van kennis. Als onafhankelijke partij willen we tevens multidisciplinaire samenwerking stimuleren en een brug vormen tussen hulpverlening, opsporingsinstanties en de andere beroepsgroepen.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” - Nelson Mandela
Verdiepingsopleiding

De verdiepingsopleiding Bestrijding Mensenhandel 2021 is begonnen!

De verdiepende en intensieve vervolgopleiding over mensenhandel is begonnen. Het belooft een leerzaam en bovenal nuttig traject te worden met gemotiveerde deelnemers uit o.a. de Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW, regionale en internationale hulporganisaties, gemeenten en advocatuur.

Inschrijven voor de post-hbo

De twaalfde editie van de post-hbo Bestrijding Mensenhandel gaat in het najaar 2021 van start op 29 september. Inschrijven kan via deze pagina.

Inschrijven voor de minor

De inschrijvingen voor de 15 EC minor Aanpak Mensenhandel die wij verzorgen voor de Hogeschool Ede zijn geopend. Voor meer informatie, kijk op de Kies Op Maat site.

post-hbo Bestrijding Mensenhandel

De opleiding is voor iedereen met een hbo-diploma toegankelijk. Heb je geen hbo-opleiding, maar heb je wel beroepshalve te maken met mensenhandel, neem dan contact op met coördinator Lysette Klop om de mogelijkheden te bespreken.

De post-hbo blijkt van grote waarde voor zowel ervaren mensenhandelspecialisten als vrijwilligers. Deelnemers komen uit de hulpverlening, de politie, jeugdbescherming, arbeidsinspectie, IND en het COA. Maar er zitten ook HRM’ers, verpleegkundigen, juristen en onderwijsmedewerkers tussen. Voor een actueel overzicht klik op ‘Deelnemers’ onderaan deze tekst.

Het gaat niet alleen om het behalen van een certificaat: tijdens de opleiding ontstaat er op organische wijze een professioneel multidisciplinair netwerk. Na de opleiding zijn oud-studenten elk jaar welkom op de besloten casuïstiek- en netwerkdag, georganiseerd door onze stichting. Op deze dag gaan we in gesprek met inspirerende gastsprekers en worden casussen besproken in kleine groepen. Doordat je oud-studenten ontmoet uit alle opleidingen sinds 2016, is het tevens een uitgelezen kans om je professionele netwerk nog verder uit te breiden.

Deelnemers leren niet alleen het complexe werkveld van mensenhandel kennen, maar ook hoe deze extreme vorm van criminaliteit te signaleren en te bestrijden valt.
 Vragen die aan de orde komen zijn: Wat is mensenhandel precies en welke vormen zijn er? Hoe betrouwbaar zijn de cijfers en rapporten? Wat is het profiel van daders en slachtoffers? Welke organisaties houden zich bezig met de bestrijding van mensenhandel? Hoe kun je zelf vanuit je eigen werkveld een rol spelen bij de bestrijding?
 Welke rol speelt religie en cultuur? En welke dilemma’s, problemen en oplossingen zijn er voor samenwerking met netwerkpartners? Een beknopt overzicht van alle onderwerpen, vind je onderaan deze tekst.

De colleges worden op interactieve wijze gegeven, met veel actuele voorbeelden en audiovisueel materiaal. Er is een aparte digitale leeromgeving ontwikkeld met oefenmodules, huiswerkopgaven en extra studiemateriaal.

Studiebelasting en registerpunten
De totale studiebelasting is ongeveer 65 uur. De opleidingen van MetaStory Instituut vallen onder deskundigheidsbevorderende activiteiten en zijn derhalve geaccrediteerd door: SKJ (Jeugdzorgwerkers en gezinsprofessionals), Registerplein (Maatschappelijk Werk), V&VN (Verpleegkundigen en verzorgenden).

De opleiding wordt twee keer per jaar gegeven, in het voor- en najaar, op 9 woensdagavonden voor een groep van maximaal 20 studenten.

In het najaar starten we weer vanaf 29 september

Data najaar 2021

 • 29 september
 • 13 oktober
 • 3 november
 • 17 november
 • 1 december
 • 15 december
 • 12 januari
 • 26 januari
 • 9 februari (slotavond)

De lesavonden zijn van 19.00 tot 22.00 uur, met uitzondering van de laatste avond. De slotavond is van 18.00 – 22.00 uur, inclusief diner, gastcollege en de certificaatuitreiking.

Data voorjaar 2022

 • 16 februari
 • 9 maart
 • 23 maart
 • 6 april
 • 20 april
 • 11 mei
 • 1 juni
 • 15 juni
 • 29 juni (slotavond)

Vanwege de coronamaatregelen is de locatie vanaf januari 2021 in De Basiliek, Veenendaal. De locatie in het najaar is waarschijnlijk Ede.

Je kunt je inschrijven via deze link.

Kosten: € 2250,- inclusief het boek Fatale Fuik dat onderdeel is van het lesmateriaal. Het boek wordt tijdens het eerste college uitgereikt.

minor aanpak mensenhandel
Oorsprong

Toen Tamme de Leur en Oscar Pathuis in 2014 in gesprek raakten met de toenmalige Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer, sprak zij haar zorgen uit over het gebrek aan kennis over mensenhandel in het werkveld. Daarnaast constateerde ze dat verschillende beroepsgroepen elkaar niet begrijpen. (‘Hulpverlenings- en opsporingsinstanties spreken een verschillende taal’) Voor Tamme en Oscar was dat de aanleiding om een multidisciplinaire minor (keuzevak voor derde- en vierderjaars hbo-studenten) Aanpak Mensenhandel te ontwikkelen. De minor wordt op dit moment gegeven onder de vlag van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).


Resultaat

De animo voor deze minor was vanaf het begin erg groot. In 5 jaar tijd hebben meer dan 800 hbo-studenten de minor gekozen. Studenten zijn afkomstig uit onder andere de studierichtingen verpleegkunde, social work, veiligheidskunde, creatieve therapie, theologie, bedrijfskunde, communicatie en journalistiek. Ook studenten buiten de CHE weten de weg te vinden naar deze opleiding (de zogenoemde KOM-studenten).

Vorm

Door middel van hoor- en werkcolleges wordt aandacht besteed aan de diverse vormen van mensenhandel (seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en orgaanhandel). Alle aspecten die met mensenhandel te maken hebben, komen aan bod zoals cultuur, slavernij, religie, politiek, strafrecht, media, ethiek en hulpverlening.


Kennis en praktijk

Deze minor is minder geschikt voor studenten die alleen maar geïnteresseerd zijn in theoretische bespiegelingen. Naast het verrijken van je kennis is namelijk de praktische toepasbaarheid erg belangrijk: hoe kun jij zelf, in je werk en privésituatie, iets doen aan mensenhandel?

Als eindopdracht maken studenten een product dat relevant is voor de aanpak van mensenhandel, waarbij ze de vorm zelf mogen bepalen. Denk bijvoorbeeld aan een film, training, game, onderzoek of voorlichtingsproject. Vaak werken ze hierbij samen met partners in het werkveld.


Waardering

Uit evaluaties blijkt dat de opleiding een grote impact heeft op studenten en goed aansluit op hun studierichting en belevingswereld. De deskundigheid, ervaring en onderwijsmethodiek van de docenten wordt erg op prijs gesteld. De minor krijgt van studenten een gemiddeld rapportcijfer van 8,5 en is op de CHE al jarenlang een zeer populaire minor.

De minor wordt op dit moment twee keer per schooljaar gegeven in Ede, in de periode september t/m februari in blokken van 10 weken. Het is een voltijds hbo-minor van 15 EC voor derde- en vierderjaarsstudenten.

De docenten zijn Tamme de Leur, Lysette Klop en Esther Vlot. Het curriculum is volledig ontwikkeld door MetaStory Instituut en heeft een bijbehorende digitale leeromgeving met documenten, oefenmodules en audiovisueel materiaal.

Minorstudenten die na hun afstuderen verdergaan in het werkveld van de aanpak van mensenhandel, zijn welkom op de jaarlijkse casuïstiek- en netwerkdag. Deze dag wordt georganiseerd door onze stichting en is tevens bedoeld voor alle alumni van de post-hbo Bestrijding Mensenhandel.

Studenten van andere hogescholen kunnen zich aanmelden via deze link: https://www.kiesopmaat.nl/modules/che/-/136941/

Verdiepingsopleiding Bestrijding Mensenhandel​

De verdiepingsopleiding is ontwikkeld vanuit de herhaalde vraag van oud-studenten die zich nog intensiever met het onderwerp bezig willen houden, of zich willen specialiseren in een nieuwe functie binnen de eigen organisatie. Deze opleiding gaat dieper in op specialistische kennis en casuïstiek.

Oud-studenten post-hbo Bestrijding Mensenhandel

De Verdiepingsopleiding Bestrijding Mensenhandel  is bedoeld als vervolgopleiding voor oud-studenten van de post-hbo Bestrijding Mensenhandel die zich verder willen ontwikkelen binnen het werkveld van de aanpak van mensenhandel.

Oud-studenten minor Aanpak Mensenhandel

Ook afgestudeerde hbo-studenten die de minor Aanpak Mensenhandel hebben gevolgd, kunnen deelnemen als ze beroepshalve met mensenhandel te maken hebben. Hun theoretisch kennisniveau is vergelijkbaar met dat van de alumni van de post-hbo.

Deelnemers kunnen kiezen uit twee verschillende leerlijnen die tegelijkertijd starten en eindigen: een algemene leerlijn en een aanvullende leerlijn.


Algemene leerlijn

Deze leerlijn bestaat uit 9 lesavonden van 3 uur met als belangrijkste elementen: theorie, praktijk en casuïstiek.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze alle lesavonden aanwezig zijn en twee keer op werkbezoek gaan bij een organisatie. Hoofddocent is mensenhandelspecialist Tamme de Leur. Voor het maximale leereffect en extra specialistische kennis wordt tevens gebruik gemaakt van gastcolleges door ervaren deskundigen uit het werkveld. De studiebelasting is in totaal ongeveer 70 uur, verspreid over een half jaar.


Aanvullende leerlijn

De aanvullende leerlijn bestaat uit de algemene leerlijn met als extra onderdeel een praktisch eindproject waarin we samen kijken naar oplossingen voor een vraagstuk of dilemma in jouw werk. Het kan gaan om veranderingen die je wilt doorvoeren, het inzetten van je netwerk of bijvoorbeeld het uitbouwen van je eigen functie als ketenregisseur. Een onderzoeksopdracht van je werkgever of een product ontwikkelen voor je eigen organisatie is ook mogelijk. De totale studiebelasting als je beide leerlijnen volgt, is ongeveer 135 uur verspreid over een half jaar. Het aanvullende traject bestaat uit:

 • Intensieve persoonlijke coaching en begeleiding door docenten van MetaStory Instituut
 • Aanvullende werkbezoeken
 • Aanvullende literatuur voor jouw specifieke situatie
 • Een rapportage over je probleemstelling, plan van aanpak en procesverslag
 • Casuïstiekbesprekingen en advies door andere professionals
Integrale aanpak

We kijken  naar samenwerkingsverbanden in Nederland en Europa, en naar manieren hoe jij zelf kunt samenwerken op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Je leert wat ondermijning is en hoe onder- en bovenwereld vermengd zijn. We brengen dit in kaart door op een dieper niveau naar het barrièremiddel en ketensamenwerking te kijken. Daarnaast ga je aan de slag met het maken van je eigen sociale kaart.

 

Wetgeving

Vaak wordt gedacht dat wetten en regels alleen interessant zijn voor mensen met een opsporingsfunctie. Maar ook voor gemeenten en hulpverleners is het relevant om de wettelijke mogelijkheden te kennen om mensenhandel nog effectiever aan te pakken en slachtoffers te helpen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: verdieping op het wetsartikel WvS 273f, bestuursrecht, vreemdelingenwetgeving, B8-regeling en BIBOB.

 

Psychologie

We verdiepen ons in de pyschologie en profielen van daders en slachtoffers. En we kijken naar zowel preventie als hulpverlening bij kwetsbare groepen, zoals lvb’ers en vluchtelingen. Trauma’s, reïntegratie en slachtofferrechten komen aan bod in het college. Daarnaast behandelen we de verschillen in de aanpak van volwassen en minderjarige slachtoffers en daders.

 

Criminele uitbuiting

We kijken met elkaar naar de verschillende verschijningsvormen zoals drugshandel, gedwongen bedelen en begrippen als katvangers, geldezels en de ZSM-aanpak. Tevens kijken we naar het strafrecht en bestuursrecht in dit verband. Omdat het vaak jongeren betreft, gaan we in op de rol die scholen en verenigingen kunnen spelen bij de preventie en aanpak van criminele uitbuiting.

 

Cultuur en religie

In Nederland blijken veel slachtoffers van mensenhandel afkomstig uit Oost-Europa, West-Afrika en Zuid-Amerika. We staan stil bij de vraag wat de culturele en/of religieuze factoren zijn waardoor juist deze groepen kwetsbaar zijn voor uitbuiting. Ook straatcultuur, gedragsregels in de prostitutiewereld en aspecten als eerwraak komen aan de orde. We kijken hoe je vanuit jouw functie in de hulpverlening, opsporing, medische wereld of onderwijs daders en slachtoffers met een andere achtergrond kunt benaderen.

 

Technologie

Technologie is niet meer weg te denken uit de samenleving en ook niet uit de wereld van mensenhandel. Het gebeurt steeds vaker dat daders hun slachtoffers niet fysiek ontmoeten en ze toch in een uitbuitingssituatie weten te manoeuvreren. We komen in de wereld van grooming, texting, sexting en exposing en we kijken hoe nuttig technologische innovaties als webcrawlers en virtuele uitlokking zijn bij de bestrijding van mensenhandel.

 

Casuïstiek en praktische toepassing

Omdat deze opleiding is ontstaan op verzoek van veel oud-studenten, hebben we ruimte gecreëerd voor jouw eigen inbreng. Casuïstiek, en het zoeken naar antwoorden voor jouw specifieke situatie of de probleemstelling binnen jouw eigen organsisatie staan centraal. Maak gebruik van onze ervaring, kennis en netwerk zodat we je kunnen ondersteunen bij het nemen van nieuwe stappen in de strijd tegen mensenhandel. Na elke les krijg je een verwerkingsopdracht om de kennis die je hebt opgedaan toe te passen.

 

Privacy en melden

Het delen van gegevens tussen verschillende partijen in de aanpak van mensenhandel is complex vanwege de wet- en regelgeving voor verschillende beroepsgroepen. Tijdens dit college krijg je meer inzicht in onderwerpen als AVG, convenanten, Wpg (Wet politiegegevens) en werken met de meldcode en je eigen beroep.

Deze opleiding wordt eenmaal per jaar gegeven voor een groep van maximaal 20 studenten en bestaat uit 9 lesavonden op maandagen. Daarnaast vinden er nog twee werkbezoeken plaats.

Cursusdata 2022

17 januari
7 februari
7 maart
28 maart
25 april
16 mei
30 mei
20 juni
4 juli

De lesavonden zijn van 18.00 tot 22.00 uur.

Locatie
De locatie is nog niet bekend maar zal zijn op een centrale plek in het land, in de buurt van Ede of Amersfoort.

Kosten
Algemene leerlijn: € 2450,- incl. lesmateriaal
Aanvullende leerlijn: € 2950,- incl. lesmateriaal

Inschrijven
Het inschrijfformulier staat vanaf april 2021 online. Oud-studenten van de minor en de post-hbo krijgen een wachtwoord en kunnen zich dan inschrijven.

Team members

Tamme de Leur

Hoofddocent

Mensenhandelspecialist met een achtergrond in hulpverlening (Stockholm en Amsterdam), reclassering en publieke omroep

Team members

Oscar Pathuis

Curriculum en e-learning

E-learning specialist en curriculumontwikkelaar met een achtergrond in uitgeverij, publieke omroep en communicatie

Team members

Lysette Klop

Docent en coördinator

Mensenhandelspecialist met een achtergrond bij de Nationale Politie, Oost-Europese hulpverleningsprojecten en internationale securitytrainingen

Team members

Esther Vlot

Docent

Mensenhandelspecialist met een achtergrond in maatschappelijk werk, crisishulpverlening en hulp bij onbedoelde zwangerschappen

Onze STICHTING

Wij zijn ons ervan bewust dat kennis zeer waardevol, maar op zichzelf niet voldoende is om mensenhandel effectief te bestrijden. We hebben daarom een stichting opgericht om overheden, opsporingsinstanties en private organisaties te verbinden en te ondersteunen door middel van trainingen en advies.

De stichting (SVIAM) organiseert casuïstiek- en netwerkdagen voor alle oud-studenten van de post-hbo en oud-minorstudenten (voor zover actief in het werkveld). Daarnaast streven we ernaar een keurmerk voor mensenhandelvrije gemeentes te ontwikkelen, een fonds voor uitgebuite arbeidsmigranten op te zetten en een Nederlandse multidiscplinaire live-simulatietraining te ontwikkelen naar voorbeeld van OVSE-trainingen. Uiteindelijk willen we systemische en duurzame veranderingen bewerkstelligen waardoor preventie, slachtofferzorg en opsporing elkaar optimaal versterken.

© 2020 MetaStory Instituut