Vanwege de grote belangstelling wordt de post-hbo in voorjaar 2022 2x gegeven: Er is nog plek!
kennis - inzicht - netwerk - samenwerken

Multidisciplinaire opleidingen over mensenhandel

MetaStory Instituut is gespecialiseerd in onderwijs over maatschappelijk relevante thema's, met de focus op mensenhandel. We streven naar een zo groot mogelijke impact in de strijd tegen onrecht door het delen van kennis. Als onafhankelijke partij willen we tevens multidisciplinaire samenwerking stimuleren en een brug vormen tussen hulpverlening, opsporingsinstanties en de andere beroepsgroepen.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” - Nelson Mandela
Verdiepingsopleiding 2023

De jaarlijkse verdiepingsopleiding Bestrijding Mensenhandel start op 16 januari 2023

Deze verdiepende, praktijkgerichte en intensieve vervolgopleiding over mensenhandel is een waardevolle aanvulling voor professionals van o.a. de Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW, regionale en internationale hulporganisaties, gemeenten en advocatuur. Deelname is alleen mogelijk voor alumni van de post-hbo Bestrijding Mensenhandel of de hbo-minor Aanpak Mensenhandel (Ede).

Inschrijven (beveiligd met wachtwoord)

Inschrijven post-hbo najaar 2022

Mensenhandel is dagelijks in het nieuws: arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en seksuele uitbuiting. Bijna elke beroepsgroep kan geconfronteerd worden met deze vorm van criminaliteit en ondermijning.

De multidisciplinaire post-hbo geeft meer kennis en inzicht over de bestrijding van mensenhandel en leert deelnemers samen te werken en elkaars beroepsveld te begrijpen. In het najaar vindt de 15e editie van deze opleiding plaats. De deelnemers komen uit alle beroepsgroepen, en is zeker aan te bevelen voor aandachtsfunctionarissen, zorgcoördinatoren, ketenregisseurs en opsporingsdiensten. De post-hbo wordt gegeven op de woensdagavond en start op 28 september.

Inschrijven

Post-hbo 2022 zowel overdag als in de avond

Vanwege de grote belangstelling hebben we besloten in het voorjaar van 2022 de post-hbo zowel overdag als ‘s avonds aan te bieden.

De post-hbo Bestrijding Mensenhandel (woensdagavonden) ging van start op 16 februari.

De opleiding die overdag plaatsvindt, begon op 3 februari (donderdagmiddagen). De gezamenlijke slotavond is voor beide groepen op woensdagavond 29 juni 2022 van 17.00 – 22.00 uur.

post-hbo Bestrijding Mensenhandel

De opleiding is voor iedereen met een hbo-diploma toegankelijk. Heb je geen hbo-opleiding, maar heb je wel beroepshalve te maken met mensenhandel, stuur een mailtje om de mogelijkheden te bespreken.

De post-hbo blijkt van grote waarde voor zowel ervaren mensenhandelspecialisten als vrijwilligers. Deelnemers komen uit de hulpverlening, de politie, jeugdbescherming, arbeidsinspectie, IND en het COA. Maar er zitten ook HRM’ers, verpleegkundigen, juristen en onderwijsmedewerkers tussen. Voor een actueel overzicht klik op ‘Deelnemers’ onderaan deze tekst.

Het gaat niet alleen om het behalen van een certificaat: tijdens de opleiding ontstaat er op organische wijze een professioneel multidisciplinair netwerk. Na de opleiding zijn oud-studenten elk jaar welkom op de besloten casuïstiek- en netwerkdag, georganiseerd door onze stichting. Op deze dag gaan we in gesprek met inspirerende gastsprekers en worden casussen besproken in kleine groepen. Doordat je oud-studenten ontmoet uit alle opleidingen sinds 2016, is het tevens een uitgelezen kans om je professionele netwerk nog verder uit te breiden.

Deelnemers leren niet alleen het complexe werkveld van mensenhandel kennen, maar ook hoe deze extreme vorm van criminaliteit te signaleren en te bestrijden valt.
 Vragen die aan de orde komen zijn: Wat is mensenhandel precies en welke vormen zijn er? Hoe betrouwbaar zijn de cijfers en rapporten? Wat is het profiel van daders en slachtoffers? Welke organisaties houden zich bezig met de bestrijding van mensenhandel? Hoe kun je zelf vanuit je eigen werkveld een rol spelen bij de bestrijding?
 Welke rol speelt religie en cultuur? En welke dilemma’s, problemen en oplossingen zijn er voor samenwerking met netwerkpartners? Een beknopt overzicht van alle onderwerpen, vind je onderaan deze tekst.

De colleges worden op interactieve wijze gegeven, met veel actuele voorbeelden en audiovisueel materiaal. Er is een aparte digitale leeromgeving ontwikkeld met oefenmodules, huiswerkopgaven en extra studiemateriaal.

Studiebelasting en registerpunten
De totale studiebelasting is ongeveer 65 uur. De opleidingen van MetaStory Instituut vallen onder deskundigheidsbevorderende activiteiten en zijn derhalve geaccrediteerd door: SKJ (Jeugdzorgwerkers en gezinsprofessionals), Registerplein (Maatschappelijk Werk), V&VN (Verpleegkundigen en verzorgenden).

De cursusdata post-hbo Bestrijding Mensenhandel najaar 2022:

 • 28 september
 • 12 oktober
 • 2 november
 • 16 november
 • 30 november
 • 14 december
 • 11 januari
 • 25 januari
 • 8 februari (slotavond incl. diner)

Leslocatie:

Aeres Tech
Zandlaan 29
6717 LN Ede

Om je in te schrijven voor de avondopleiding in najaar 2022 klik hier.

Kosten: € 2250,- inclusief het boek Fatale Fuik dat onderdeel is van het lesmateriaal. Het boek wordt tijdens het eerste college uitgereikt.

minor aanpak mensenhandel
Oorsprong

Toen Tamme de Leur en Oscar Pathuis in 2014 in gesprek raakten met de toenmalige Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer, sprak zij haar zorgen uit over het gebrek aan kennis over mensenhandel in het werkveld. Daarnaast constateerde ze dat verschillende beroepsgroepen elkaar niet begrijpen. (‘Hulpverlenings- en opsporingsinstanties spreken een verschillende taal’) Voor Tamme en Oscar was dat de aanleiding om een multidisciplinaire minor (keuzevak voor derde- en vierderjaars hbo-studenten) Aanpak Mensenhandel te ontwikkelen. De minor wordt op dit moment gegeven onder de vlag van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).


Resultaat

De animo voor deze minor was vanaf het begin erg groot. In 5 jaar tijd hebben meer dan 800 hbo-studenten de minor gekozen. Studenten zijn afkomstig uit onder andere de studierichtingen verpleegkunde, social work, veiligheidskunde, creatieve therapie, theologie, bedrijfskunde, communicatie en journalistiek. Ook studenten buiten de CHE weten de weg te vinden naar deze opleiding (de zogenoemde KOM-studenten).

Vorm

Door middel van hoor- en werkcolleges wordt aandacht besteed aan de diverse vormen van mensenhandel (seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en orgaanhandel). Alle aspecten die met mensenhandel te maken hebben, komen aan bod zoals cultuur, slavernij, religie, politiek, strafrecht, media, ethiek en hulpverlening.


Kennis en praktijk

Deze minor is minder geschikt voor studenten die alleen maar geïnteresseerd zijn in theoretische bespiegelingen. Naast het verrijken van je kennis is namelijk de praktische toepasbaarheid erg belangrijk: hoe kun jij zelf, in je werk en privésituatie, iets doen aan mensenhandel?

Als eindopdracht maken studenten een product dat relevant is voor de aanpak van mensenhandel, waarbij ze de vorm zelf mogen bepalen. Denk bijvoorbeeld aan een film, training, game, onderzoek of voorlichtingsproject. Vaak werken ze hierbij samen met partners in het werkveld.


Waardering

Uit evaluaties blijkt dat de opleiding een grote impact heeft op studenten en goed aansluit op hun studierichting en belevingswereld. De deskundigheid, ervaring en onderwijsmethodiek van de docenten wordt erg op prijs gesteld. De minor krijgt van studenten een gemiddeld rapportcijfer van 8,5 en is op de CHE al jarenlang een zeer populaire minor.

De minor wordt op dit moment twee keer per schooljaar gegeven in Ede, in de periode september t/m februari in blokken van 10 weken. Het is een voltijds hbo-minor van 15 EC voor derde- en vierderjaarsstudenten.

De docenten zijn Tamme de Leur, Lysette Klop en Esther Vlot. Het curriculum is volledig ontwikkeld door MetaStory Instituut en heeft een bijbehorende digitale leeromgeving met documenten, oefenmodules en audiovisueel materiaal.

Minorstudenten die na hun afstuderen verdergaan in het werkveld van de aanpak van mensenhandel, zijn welkom op de jaarlijkse casuïstiek- en netwerkdag. Deze dag wordt georganiseerd door onze stichting en is tevens bedoeld voor alle alumni van de post-hbo Bestrijding Mensenhandel.

Studenten van andere hogescholen kunnen zich aanmelden via deze link: https://www.kiesopmaat.nl/modules/che/-/136941/

Verdiepingsopleiding Bestrijding Mensenhandel​

De verdiepingsopleiding is ontwikkeld vanuit de herhaalde vraag van oud-studenten die zich nog intensiever met het onderwerp bezig willen houden, of zich willen specialiseren in een nieuwe functie binnen de eigen organisatie. Deze opleiding gaat dieper in op specialistische kennis en casuïstiek.

Oud-studenten post-hbo Bestrijding Mensenhandel

De Verdiepingsopleiding Bestrijding Mensenhandel  is bedoeld als vervolgopleiding voor oud-studenten van de post-hbo Bestrijding Mensenhandel die zich verder willen ontwikkelen binnen het werkveld van de aanpak van mensenhandel.

Oud-studenten minor Aanpak Mensenhandel

Ook afgestudeerde hbo-studenten die de minor Aanpak Mensenhandel hebben gevolgd, kunnen deelnemen als ze beroepshalve met mensenhandel te maken hebben. Hun theoretisch kennisniveau is vergelijkbaar met dat van de alumni van de post-hbo.

Deelnemers kunnen kiezen uit twee verschillende leerlijnen die tegelijkertijd starten en eindigen: een algemene leerlijn en een aanvullende leerlijn.


Algemene leerlijn

Deze leerlijn bestaat uit 9 lesavonden van 3 uur met als belangrijkste elementen: theorie, praktijk en casuïstiek.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze alle lesavonden aanwezig zijn en twee keer op werkbezoek gaan bij een organisatie. Hoofddocent is mensenhandelspecialist Tamme de Leur. Voor het maximale leereffect en extra specialistische kennis wordt tevens gebruik gemaakt van gastcolleges door ervaren deskundigen uit het werkveld. De studiebelasting is in totaal ongeveer 70 uur, verspreid over een half jaar.


Aanvullende leerlijn

De aanvullende leerlijn bestaat uit de algemene leerlijn met als extra onderdeel een praktisch eindproject waarin we samen kijken naar oplossingen voor een vraagstuk of dilemma in jouw werk. Het kan gaan om veranderingen die je wilt doorvoeren, het inzetten van je netwerk of bijvoorbeeld het uitbouwen van je eigen functie als ketenregisseur. Een onderzoeksopdracht van je werkgever of een product ontwikkelen voor je eigen organisatie is ook mogelijk. De totale studiebelasting als je beide leerlijnen volgt, is ongeveer 135 uur verspreid over een half jaar. Het aanvullende traject bestaat uit:

 • Intensieve persoonlijke coaching en begeleiding door docenten van MetaStory Instituut
 • Aanvullende werkbezoeken
 • Aanvullende literatuur voor jouw specifieke situatie
 • Een rapportage over je probleemstelling, plan van aanpak en procesverslag
 • Casuïstiekbesprekingen en advies door andere professionals
Integrale aanpak

We zien mensenhandel als een wicked problem waar geen simpele oplossingen voor zijn. Je leert hoe onder- en bovenwereld vermengd raken en we kijken op een dieper niveau naar barrièremodellen en ketensamenwerking om mensenhandel als een vorm van ondermijning tegen te gaan.

Wetgeving

Vaak wordt gedacht dat wetten en regels alleen interessant zijn voor mensen met een opsporingsfunctie. Maar ook voor gemeenten en hulpverleners is het relevant om de wettelijke mogelijkheden te kennen om mensenhandel nog effectiever aan te pakken en slachtoffers te helpen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: verdieping op het wetsartikel WvS 273f, jurisprudentie en vangnetartikelen.

Slachtoffers en daders

We kijken naar preventie, hulp en reïntegratie vanuit verschillende psychologische en sociologische theorieën. Naast behandelmethodes voor daders en slachtoffers gaan we ook in op het fenomeen secundaire traumatisering, relevant voor zowel hulpverleners als opsporingsambtenaren.

Mensenhandel, ondermijning en bestuursrecht

We verdiepen ons in de kansen die de bestuurlijke aanpak van ondermijning biedt. Verschillende bestuurlijke instrumenten komen aan bod en de praktische toepassing op arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting.

Cultuur en religie

In Nederland blijken veel slachtoffers van mensenhandel afkomstig uit Oost-Europa, West-Afrika en Zuid-Amerika. We staan stil bij de vraag wat de culturele en/of religieuze factoren zijn waardoor juist deze groepen kwetsbaar zijn voor uitbuiting. Ook straatcultuur, gedragsregels in de prostitutiewereld en aspecten als eerwraak komen aan de orde. We kijken hoe je vanuit jouw functie in de hulpverlening, opsporing, medische wereld of onderwijs daders en slachtoffers met een andere achtergrond kunt benaderen.

Informatie delen en meldroutes

Het delen van gegevens tussen verschillende partijen in de aanpak van mensenhandel is complex vanwege de wet- en regelgeving voor verschillende beroepsgroepen. Tijdens dit college krijg je meer inzicht in onderwerpen als AVG, convenanten, Wpg (Wet politiegegevens) en werken met de meldcode in je eigen vakgebied.

Casuïstiek en praktische toepassing

Omdat deze opleiding is ontstaan op verzoek van veel oud-studenten, hebben we ruimte gecreëerd voor jouw eigen inbreng. Casuïstiek, en het zoeken naar antwoorden voor jouw specifieke situatie of de probleemstelling binnen jouw eigen organsisatie staan centraal. Maak gebruik van onze ervaring, kennis en netwerk zodat we je kunnen ondersteunen bij het nemen van nieuwe stappen in de strijd tegen mensenhandel. Na elke les krijg je een verwerkingsopdracht om de kennis die je hebt opgedaan toe te passen.

Deze opleiding wordt eenmaal per jaar gegeven voor een groep van maximaal 20 studenten en bestaat uit 9 lesavonden op maandagen. Daarnaast vinden er nog twee werkbezoeken plaats.

Cursusdata 2023

16 januari
6 februari
6 maart
27 maart
17 April
8 Mei
22 Mei
12 juni
26 juni

De lesavonden zijn van 18.00 tot 22.00 uur.

Locatie
Aeres Tech
Zandlaan 29
6717 LN Ede

Kosten
Algemene leerlijn: € 2450,- incl. lesmateriaal
Aanvullende leerlijn: € 2950,- incl. lesmateriaal

Inschrijven
Het inschrijfformulier staat hier. Oud-studenten van de minor en de post-hbo krijgen een wachtwoord en kunnen zich dan inschrijven.

Tamme de Leur

Hoofddocent

Mensenhandelspecialist met een achtergrond in hulpverlening (Stockholm en Amsterdam), reclassering en publieke omroep

Oscar Pathuis

Curriculum en e-learning

E-learning specialist en curriculumontwikkelaar met een achtergrond in uitgeverij, publieke omroep en communicatie

Lysette Klop

Docent en coördinator

Mensenhandelspecialist met een achtergrond bij de Nationale Politie, Oost-Europese hulpverleningsprojecten en internationale securitytrainingen

Esther Vlot

Docent

Mensenhandelspecialist met een achtergrond in maatschappelijk werk, crisishulpverlening en hulp bij onbedoelde zwangerschappen

Onze STICHTING

Wij zijn ons ervan bewust dat kennis zeer waardevol, maar op zichzelf niet voldoende is om mensenhandel effectief te bestrijden. We hebben daarom een stichting opgericht om overheden, opsporingsinstanties en private organisaties te verbinden en te ondersteunen door middel van trainingen en advies.

De stichting (SVIAM) organiseert casuïstiek- en netwerkdagen voor alle oud-studenten van de post-hbo en oud-minorstudenten (voor zover actief in het werkveld). Daarnaast streven we ernaar een keurmerk voor mensenhandelvrije gemeentes te ontwikkelen, een fonds voor uitgebuite arbeidsmigranten op te zetten en een Nederlandse multidiscplinaire live-simulatietraining te ontwikkelen naar voorbeeld van OVSE-trainingen. Uiteindelijk willen we systemische en duurzame veranderingen bewerkstelligen waardoor preventie, slachtofferzorg en opsporing elkaar optimaal versterken.

© 2022 MetaStory Instituut