kennis - inzicht - netwerk - samenwerken

Multidisciplinaire opleidingen over mensenhandel

Stichting MetaStory Instituut is gespecialiseerd in onderwijs over maatschappelijk relevante thema's, met de focus op mensenhandel. We streven naar een zo groot mogelijke impact in de strijd tegen onrecht door het delen van kennis. Als onafhankelijke partij willen we tevens multidisciplinaire samenwerking stimuleren en een brug vormen tussen hulpverlening, opsporingsinstanties en andere beroepsgroepen.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” - Nelson Mandela

Mensenhandel is een ernstige vorm van ondermijning en kan alleen door samenwerking worden aangepakt.
Wil je de ketensamenwerking versterken in jouw gemeente of regio?

Wil je meer weten over mensenhandel en deel worden van ons exclusieve netwerk? Volg dan de post-hbo.

post-hbo Bestrijding Mensenhandel

De opleiding is voor iedereen met een hbo-diploma (of relevante werkervaring) toegankelijk. Heb je geen hbo-opleiding, maar zou je wel beroepshalve te maken kunnen krijgen met mensenhandel, stuur een mailtje om de mogelijkheden te bespreken.

De post-hbo blijkt van grote waarde voor zowel ervaren mensenhandelspecialisten als vrijwilligers. Deelnemers komen uit de hulpverlening, de politie, jeugdbescherming, arbeidsinspectie, IND en het COA. Maar er zitten ook HRM’ers, verpleegkundigen, juristen en onderwijsmedewerkers tussen. Voor een actueel overzicht klik op ‘Deelnemers’ onderaan deze tekst.

Het gaat niet alleen om het behalen van een certificaat: tijdens de opleiding ontstaat er op organische wijze een professioneel multidisciplinair netwerk. Na de opleiding zijn oud-studenten elk jaar welkom op de besloten casuïstiek- en netwerkdag, georganiseerd door onze stichting. Op deze dag gaan we in gesprek met inspirerende gastsprekers en worden casussen besproken in kleine groepen. Doordat je oud-studenten ontmoet uit alle opleidingen sinds 2016, is het tevens een uitgelezen kans om je professionele netwerk nog verder uit te breiden.

Deelnemers leren niet alleen het complexe werkveld van mensenhandel kennen, maar ook hoe deze extreme vorm van criminaliteit te signaleren en te bestrijden valt.
 Vragen die aan de orde komen zijn: Wat is mensenhandel precies en welke vormen zijn er? Hoe betrouwbaar zijn de cijfers en rapporten? Wat is het profiel van daders en slachtoffers? Welke organisaties houden zich bezig met de bestrijding van mensenhandel? Hoe kun je zelf vanuit je eigen werkveld een rol spelen bij de bestrijding?
 Welke rol speelt religie en cultuur? En welke dilemma’s, problemen en oplossingen zijn er voor samenwerking met netwerkpartners? Een beknopt overzicht van alle onderwerpen, vind je onderaan deze tekst.

De colleges worden op interactieve wijze gegeven, met veel actuele voorbeelden en audiovisueel materiaal. Er is een aparte digitale leeromgeving ontwikkeld met oefenmodules, huiswerkopgaven en extra studiemateriaal.

Studiebelasting en registerpunten
De totale studiebelasting is ongeveer 65 uur. De opleidingen van MetaStory Instituut vallen onder deskundigheidsbevorderende activiteiten en zijn derhalve geaccrediteerd door: SKJ (Jeugdzorgwerkers en gezinsprofessionals), Registerplein (Maatschappelijk Werk), V&VN (Verpleegkundigen en verzorgenden).

Middagopleiding najaar 2024, woensdagmiddag van 12.00 – 15.00 uur in Amersfoort:

 • 18 september
 • 02 oktober
 • 16 oktober
 • 06 november
 • 20 november
 • 04 december
 • 18 december
 • 08 januari 2025
 • 22 januari  2025 (afsluiting en netwerkborrel)

 

Middagopleiding voorjaar 2025, donderdagmiddag van 12.00 – 15.00 uur in Amersfoort:

 • 30 januari
 • 13 februari
 • 13 maart
 • 3 april
 • 24 april
 • 8 mei
 • 22 mei
 • 5 juni
 • 19 juni (afsluiting en netwerkborrel)

Leslocatie post-hbo:

MetaStory Instituut
gebouw Sportivate
Disketteweg 1
3821 AR Amersfoort

Inschrijven middagopleiding najaar 2024 (Amersfoort)

Kosten: € 2250,- inclusief het boek Fatale Fuik dat onderdeel is van het lesmateriaal. Het boek wordt tijdens het eerste college uitgereikt.

Verdiepingsopleiding Bestrijding Mensenhandel​

De verdiepingsopleiding is ontwikkeld vanuit de herhaalde vraag van oud-studenten die zich nog intensiever met het onderwerp bezig willen houden, of zich willen specialiseren in een nieuwe functie binnen de eigen organisatie. Deze opleiding gaat dieper in op specialistische kennis en casuïstiek.

Oud-studenten post-hbo Bestrijding Mensenhandel

De Verdiepingsopleiding Bestrijding Mensenhandel  is bedoeld als vervolgopleiding voor oud-studenten van de post-hbo Bestrijding Mensenhandel die zich verder willen ontwikkelen binnen het werkveld van de aanpak van mensenhandel.

Oud-studenten minor Aanpak Mensenhandel

Ook afgestudeerde hbo-studenten die de minor Aanpak Mensenhandel hebben gevolgd, kunnen deelnemen als ze beroepshalve met mensenhandel te maken hebben. Hun theoretisch kennisniveau is vergelijkbaar met dat van de alumni van de post-hbo.

Deelnemers kunnen kiezen uit twee verschillende leerlijnen die tegelijkertijd starten en eindigen: een algemene leerlijn en een aanvullende leerlijn.


Algemene leerlijn

Deze leerlijn bestaat uit 9 lesavonden van 4 uur met als belangrijkste elementen: theorie, praktijk en casuïstiek.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze alle lesavonden aanwezig zijn en twee keer op werkbezoek gaan bij een organisatie. Hoofddocent is mensenhandelspecialist Tamme de Leur. Voor het maximale leereffect en extra specialistische kennis wordt tevens gebruik gemaakt van gastcolleges door ervaren deskundigen uit het werkveld. De studiebelasting is in totaal ongeveer 70 uur, verspreid over een half jaar.


Aanvullende leerlijn

De aanvullende leerlijn bestaat uit de algemene leerlijn met als extra onderdeel een praktisch eindproject waarin we samen kijken naar oplossingen voor een vraagstuk of dilemma in jouw werk. Het kan gaan om veranderingen die je wilt doorvoeren, het inzetten van je netwerk of bijvoorbeeld het uitbouwen van je eigen functie als ketenregisseur. Een onderzoeksopdracht van je werkgever of een product ontwikkelen voor je eigen organisatie is ook mogelijk. De totale studiebelasting als je beide leerlijnen volgt, is ongeveer 135 uur verspreid over een half jaar. Het aanvullende traject bestaat uit:

 • Intensieve persoonlijke coaching en begeleiding door docenten van MetaStory Instituut
 • Aanvullende werkbezoeken
 • Aanvullende literatuur voor jouw specifieke situatie
 • Een rapportage over je probleemstelling, plan van aanpak en procesverslag
 • Casuïstiekbesprekingen en advies door andere professionals

 

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de aanvullende leerlijn vindt eerst een toelatings- en toetsingsgesprek plaats.

Integrale aanpak

We zien mensenhandel als een wicked problem waar geen simpele oplossingen voor zijn. Je leert hoe onder- en bovenwereld vermengd raken en we kijken op een dieper niveau naar barrièremodellen en ketensamenwerking om mensenhandel als een vorm van ondermijning tegen te gaan.

Wetgeving

Vaak wordt gedacht dat wetten en regels alleen interessant zijn voor mensen met een opsporingsfunctie. Maar ook voor gemeenten en hulpverleners is het relevant om de wettelijke mogelijkheden te kennen om mensenhandel nog effectiever aan te pakken en slachtoffers te helpen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: verdieping op het wetsartikel WvS 273f, jurisprudentie en vangnetartikelen.

Slachtoffers en daders

We kijken naar preventie, hulp en reïntegratie vanuit verschillende psychologische en sociologische theorieën. Naast behandelmethodes voor daders en slachtoffers gaan we ook in op het fenomeen secundaire traumatisering, relevant voor zowel hulpverleners als opsporingsambtenaren.

Mensenhandel, ondermijning en bestuursrecht

We verdiepen ons in de kansen die de bestuurlijke aanpak van ondermijning biedt. Verschillende bestuurlijke instrumenten komen aan bod en de praktische toepassing op arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting.

Cultuur en religie

In Nederland blijken veel slachtoffers van mensenhandel afkomstig uit Oost-Europa, West-Afrika en Zuid-Amerika. We staan stil bij de vraag wat de culturele en/of religieuze factoren zijn waardoor juist deze groepen kwetsbaar zijn voor uitbuiting. Ook straatcultuur, gedragsregels in de prostitutiewereld en aspecten als eerwraak komen aan de orde. We kijken hoe je vanuit jouw functie in de hulpverlening, opsporing, medische wereld of onderwijs daders en slachtoffers met een andere achtergrond kunt benaderen.

Informatie delen en meldroutes

Het delen van gegevens tussen verschillende partijen in de aanpak van mensenhandel is complex vanwege de wet- en regelgeving voor verschillende beroepsgroepen. Tijdens dit college krijg je meer inzicht in onderwerpen als AVG, convenanten, Wpg (Wet politiegegevens) en werken met de meldcode in je eigen vakgebied.

Casuïstiek en praktische toepassing

Omdat deze opleiding is ontstaan op verzoek van veel oud-studenten, hebben we ruimte gecreëerd voor jouw eigen inbreng. Casuïstiek, en het zoeken naar antwoorden voor jouw specifieke situatie of de probleemstelling binnen jouw eigen organsisatie staan centraal. Maak gebruik van onze ervaring, kennis en netwerk zodat we je kunnen ondersteunen bij het nemen van nieuwe stappen in de strijd tegen mensenhandel. Na elke les krijg je een verwerkingsopdracht om de kennis die je hebt opgedaan toe te passen.

Deze opleiding wordt eenmaal per jaar gegeven voor een groep van maximaal 20 studenten en bestaat uit 9 lesmiddagen op maandag. Daarnaast vinden er nog twee werkbezoeken plaats.

Cursusdata 2025

06 januari
27 januari
10 februari
03 maart
24 maart
14 april
12 mei
02 juni
23 juni

De lestijden zijn van 12.00 tot 16.00 uur.

Locatie
MetaStory Instituut
Disketteweg 1
3821 AR Amersfoort

Kosten
Algemene leerlijn: € 2450,- incl. lesmateriaal
Aanvullende leerlijn: € 3450,- incl. lesmateriaal

Inschrijven
Het inschrijfformulier staat hier. De opleiding is exclusief voor oud-studenten van de minor en de post-hbo, zij krijgen een wachtwoord en kunnen zich dan inschrijven.

Tamme de Leur

Directeur en hoofddocent

Tamme studeerde Modern Slavery aan de University of Nottingham. Hij is als adviseur en mensenhandelspecialist betrokken bij o.a. ICMPD, Organized Crime Field Lab, het platform Samen Tegen Mensenhandel en het Nationaal Gesprek Uitbuiting en LVB.

Oscar Pathuis

Curriculum en e-learning

Oscar is mede-oprichter van MetaStory Instituut. Naast de praktische zaken van onze stichting, houdt hij zich bezig met het curriculum, communicatie, ict en e-learning.

Esther Vlot

Docent

Esther is mensenhandelspecialist met een achtergrond in maatschappelijk werk, crisishulpverlening en hulp bij onbedoelde zwangerschappen. Ze is als docent betrokken bij alle opleidingen en de multidisciplinaire training ketensamenwerking.

Riët Kroeze

Projectleider

Riët is naast haar werk als zorgmanager parttime betrokken bij MetaStory Instituut als projectleider en houdt zich bezig met fondswerving en internationale projecten. Haar achtergrond: psychologie, senior MHPSS adviseur bij Medair.

© 2024 MetaStory Instituut